Portfolio > Bottle Spectrum

Styrofoam
Styrofoam
Blown glass, styrofoam
2011